Przygotowanie plików do druku

SOLVENT

Prace wysyłamy do druku w wielkości 1 do 1.

Preferowane formaty plików

TIFF (spłaszczony z kompresją LZW).

Dopuszczalne formaty plików

CDR ver X3, PSD, JPG, PDF .

UWAGA! W przypadku plików otwartych, prosimy pamiętać o zamienieniu czcionek w krzywe i efektów w mapy bitowe.
Pliki bitmapowe nie powinny zawierać warstw, ścieżek i efektów.

Kolorystyka

Wszystkie elementy graficzne i tekst muszą być w CMYK-u.
W celu uzyskania głębokiej czerni powinna się ona składać z C50, M50, Y50, K100.

Rozdzielczość

Rozdzielczość bitmap powinna być:

  • dla prac oglądanych z bliska do powierzchni 2 m² 100 – 150 dpi,
  • dla prac oglądanych z bliska o powierzchni powyżej 2 m² 72 – 100 dpi,
  • dla prac zewnętrznych oglądanych z dalsza – 72 dpi.

Wycinanie po obrysie

Pliki do druku i wycinania po obrysie powinny być przygotowane najlepiej jako składki o wymiarach 100 × 100 cm, obiekty do druku powinny być 2 – 3 mm większe od linii cięcia (wszystkie obiekty do druku w jednej grupie, wszystkie linie cięcia w drugiej grupie)

uwagi

W plikach do druku banerów i siatek napisy nie powinny być bliżej niż 4 cm od krawędzi aby po zaoczkowaniu nie zostały przysłonięte.
Prosimy sztucznie nie podbijać rozdzielczości ponieważ nie zwiększa to jakości wydruku zdjęć, a jedynie zwiększa wielkość pliku.

DRUK UV

Prace należy przygotować jako pliki rastrowe w formacie TIFF (bitmapy bez warstw) w trybie kolorystycznym CMYK w rozmiarze 1:1 z powodzeniem stosując wszystkie wytyczne dotyczące druku solwentowego.

Druk z białym kolorem wykonujemy jako:

  • pełny podkład drukowany przed lub po CMYKu -ta wersja nie wymaga specjalnego przygotowania
  • istnieje także możliwość druku wybiórczego – takie elementy do druku kolorem białym należy specjalnie przygotować. W tym celu w PhotoShopie tworzymy pracę zawierającą piąty kanał , który będzie obrazem drukowanym bielą kryjącą. Następnie zapisujemy jako plik TIFF z uwzględnieniem kanałów Alfa. UWAGA! Należy pamiętać, że warstwa CMYK powinna być minimalnie nadlana aby całkowicie pokryła biały kolor.

Przy druku białym kolorem prosimy o załączenie wizualizacji co pozwoli nam skontrolować poprawność przygotowanych plików

uwagi

W przypadku gdy dużą rolę odgrywa kwestia bardzo dokładnego odwzorowania koloru, zalecamy dostarczenie wydruku próbnego lub wzoru koloru wówczas istnieje możliwość odpłatnego wykonania wydruku próbnego z dopasowaniem kolorystycznym.

Sitodruk

Pliki dostarczamy w grafice wektorowej.

Format 1:1.

Czcionki zamienione na krzywe

Kolorystyka definiowana wg. wzornika Pantone dla papierów powlekanych (C)

Maksymalna ilość kolorów dla większości produktów: 6.

Preferowanym formatem plików jest CDR (CorelDraw ver x3). Przyjmujemy także pliki przygotowane w innych formatach i programach graficznych. Projekty powinny być dostarczone w edytowalnej formie wektorowej, w krzywych.

W przypadku druków rastrowych, separacji prosimy dostarczyć mapy bitowe w rozdzielczości 150-300 dpi.


 

Inne uwagi

Niepoprawne przygotowanie pliku, a co za tym idzie konieczność dokonania w nich zmian, może wpłynąć na czas realizacji zamówienia.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku wynikające z niepoprawnego przygotowania pliku do druku przez Klienta, a także za błędy merytoryczne w projekcie (np. w tekstach).

Mimo, że głównie drukujemy wg projektów graficznych dostarczonych przez Klienta istnieje także możliwość przygotowania profesjonalnego projektu przez nasze studio graficzne. Ma to charakter usługi dodatkowej i wyceniane jest indywidualnie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem graficznym.